Historia szkoły

Początki...

Niełatwo jest odtworzyć początki naszej szkoły, ponieważ nie zachowały się lub nie są nam znane dokumenty dotyczące działalności szkoły przed 1918 rokiem. Można jednak przypuszczać, że szkoła funkcjonowała już na początku XX wieku.

Lata międzywojenne...

Z zachowanych w Archiwum Państwowym w Lesznie dokumentów wynika, że po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. szkoła rozpoczęła swoją działalność i była nazywana szkołą katolicką. Pierwszym kierownikiem szkoły był Niemiec, niejaki Antoni Sommerfeld, który jednak ze względu na niemieckie pochodzenie nie cieszył się sympatią miejscowej ludności. Wraz z rozpoczęciem działalności szkoły wybrany został  dozór szkolny, w skład którego weszli m.in. Jan Nosek, Jan Stryjakowski (ówczesny sołtys Przysieki Polskiej) oraz Kazimierz Żak. Dozór szkolny był organem społecznym, który czuwał nad prawidłowym funkcjonowaniem szkoły.

Do szkoły w Starej Przysiece uczęszczały w latach dwudziestych XX wieku dzieci z Widziszewa, Przysieki Starej i Przysieki Polskiej. Widziszewo administracyjnie należało wtedy do powiatu śmigielskiego. Natomiast dzieci z obecnej Starej Przysieki Pierwszej uczęszczały do szkoły w Parsku.

Budynek szkoły (tzw. małej szkoły) lata 50-te

Przemówienie kierownika szkoły Edmunda Surdyka podczas uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego

Budynek szkoły w latach 60-tych

Lata 1945 - 1960...

Po zakończeniu działań wojennych przystąpiono do organizowania szkolnictwa na terenie powiatu kościańskiego. Pierwszym kierownikiem szkoły po II wojnie światowej został Stanisław Wittek. Do jego zadań należało m. in. oszacowanie strat poniesionych przez szkołę podczas wojny. Wyceniono je na kwotę 4.285 zł. Zajęty przez szkołę budynek w czasie wojny nie został uszkodzony.

Budynek szkolny składał się z trzech klas i dwóch mieszkań dla nauczycieli. Do szkoły przynależał również budynek gospodarczy. W 1946 r. do Publicznej Szkoły Powszechnej II stopnia w Przysiece Starej  uczęszczało 174 uczniów.

Od roku szkolnego 1949/50 przedłużono naukę w szkole podstawowej do siódmej klasy. Liczba uczniów rosła i pod koniec lat 50 przekroczyła 200. Kierownikiem szkoły był wtedy p. Stefan Mikołajczak. Zatrudnieni byli następujący nauczyciele: p. Alojza Mikołajczak, p. Józefa Proszowa, p. Genowefa Walenciak, p. Zofia Gidaszewska i p. Ewa Tokarska.

Wśród działających w tym okresie szkolnych organizacji można wymienić m.in. Samorząd Szkolny, Szkolną Kasę Oszczędności; działała drużyna harcerska „ Sztandar” i Szkolne Koło PCK. Uczniowie mogli rozwijać swoje pasje w działających kołach zainteresowań: matematycznym, sportowym, rysunkowym, polonistycznym, żywego słowa.

W 1956 roku pojawiły się pierwsze wzmianki o budowie nowej szkoły. Z inicjatywą taką wyszedł ówczesny kierownik szkoły.

Lata sześćdziesiąte  XX wieku...

Lata sześćdziesiąte były to lata zmian w systemie polskiego szkolnictwa. Wprowadzono ośmioklasową szkołę podstawową.

Od roku szkolnego 1962/1963 funkcję kierownika szkoły pełnił p. Edmund Surdyk, który kontynuował starania poprzednika o budowę nowego budynku szkolnego.

W roku szkolnym 1966/67 naukę rozpoczęło 273 uczniów. W powiecie kościańskim w tym samym roku szkolnym przeprowadzono eksperyment dowożenia dzieci do szkół, który miał wpłynąć na poprawę  frekwencji uczniów.

Duże zmiany przyniósł rok 1968, ponieważ wtedy podjęto decyzję o budowie nowej szkoły w Przysiece Starej II. W akcie erekcyjnym zapisano m.in.

„...Działo się to w Przysiece Starej II powiat Kościan, dnia 14 września 1968 r. (...) Władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, realizując założenia reformy sytemu oświaty i wychowania, postanowiły zbudować w Przysiece Starej II nową szkołę o dziewięciu pomieszczeniach nauki, aby zapewnić młodzieży z miejscowości Przysieka Stara I, Przysieka Stara II, Przysieka Polska, Bruszczewo (osiedle) i Widziszewo odpowiadające współczesnym wymaganiom warunki do nauki.”

Przewodniczącym Komitetu Budowy Szkoły został p. Marian Beczkowski.

Niniejsze opracowanie jest przyczynkiem do badania historii naszej szkoły. Niestety, bark źródeł, na podstawie których można by dokonać opracowania, uniemożliwia na dzień dzisiejszy szersze poznanie tematu.

Przedstawione powyżej opracowanie zostało przygotowane na zajęciach „Badanie historii szkoły w Starej Przysiece Drugiej” w roku szkolnym 2009/2010.

Przy opracowywaniu tematu wykorzystano materiały pochodzące z Archiwum Państwowego w Lesznie, kronik szkolnych i protokołów z posiedzenia Rady Pedagogicznej.

Lidia Jankowska
Nauczyciel historii

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.